Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Výsledky dotazníkového šetření u rodičů dětí a žáků naší školy

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů dětí a žáků naší školy

Zaslal petrlukas 17. ledna. 2019

Během listopadu 2018 proběhlo dotazníkové šetření u rodičů dětí a žáků naší školy, u pedagogů školy, u žáků 3. až 9. třídy i u zřizovatele školy (zastupitelé Městyse). Získali jsme tak názory a náměty těch, kterých se činnost školy dotýká. Tyto názory nám pomohou při aktualizaci koncepce rozvoje naší školy na další období.  Jsem si vědom, že je to náročná cesta, že nelze vyhovět všem přáním a představám. Přesto chceme pracovat na efektivním rozvoji školy s ohledem na názory nejširší školní veřejnosti.                   

Rád bych nyní touto cestou seznámil rodičovskou veřejnost s vyhodnocením dotazníků pro rodiče dětí v mateřské škole a dotazníků pro rodiče žáků základní školy.

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny