Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Úspěchy našich žáků v okresních kolech školních soutěží

Úspěchy našich žáků v okresních kolech školních soutěží

Zaslal petrlukas 24. dubna. 2022

Po covidových letech se konečně mohli naši žáci opět zapojovat do školních soutěží, kde prokazují své vědomosti a dovednosti v daném vyučovacím předmětu. Vítězové školního kola pak reprezentují naši školu v okresním kole, kde soutěží s ostatními vítězi školních kol z okresu Blansko, V letošním školním roce nám naši žáci udělali velkou radost, neboť se mnozí umístili v okresních kolech na předních místech v následujících soutěžích:

Matematická olympiáda  kategorie Z7 (7. třídy) 12. dubna 2022 v Blansku - 1. místo - Josef Eliáš Formánek (7. B třída)

Fyzikální olympiáda  kategorie F (8. a 9. třídy) 23. března 2022 v Boskovicích - 2. místo - Ondřej Dvořák (8. A třída)

Zeměpisná olympiáda kategorie B (7. třídy) 23. února 2022 v Blansku - 2. místo -  Josef Eliáš Formánek (7. B třída), tento žák postoupil do krajského kola, které se konalo 5. dubna 2022 v Brně a obsadil zde  krásné 6. místo.

Anglický jazyk kategorie ZŠ I.A (6. a 7. třídy) 17. března 2022 v Blansku - 5. místo -  Josef Eliáš Formánek (7. B třída)

Anglický jazyk kategorie ZŠ II.A (8. a 9. třídy) 17. března 2022 v Blansku - 5. místo - Natálie Šeďová (9. třída)

Biologická olympiáda kategorie D (6. a 7. třídy) 22. dubna 2022 v Blansku -  6. místo -  Josef Eliáš Formánek (7. B třída)

Dějepisná olympiáda  kategorie ZŠ (8. a 9. třídy) 22. března 2022 v Boskovicích - 7. - 9. místo - Eliška Švendová (8. B třída)

Velkou radost nám udělal i žák Jiří Dostál (7. B třída), který v matematické soutěži KLOKAN 2022 v kategorii Benjamin se umístil  na 2. místě v okrese Blansko. Tato soutěž je zajímavá tím, že ve stejný den 18. března 2022 matematické úlohy zároveň řeší žáci zapojených států na celém světě.

Všem žákům i jejich vyučujícím, kteří žáky na soutěže připravovali, touto cestou blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.