Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 24. září. 2021

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 13.9. - 20.9.2021. Celkem se podařilo sebrat 2.200 kg papíru. Výtěžek 4.400,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo 3. třídě (průměr 13,2 kg na žáka, zapojilo se 56 % žáků) a 4.třídě (průměr 9,7 kg na žáka, zapojilo se 61,11 % žáků), druhé místo obsadila  1. třída (průměr 13,8 kg na žáka, zapojilo se 47,05 % žáků) a na třetím místě skončila 5. třída (průměr 6,4 kg na žáka, zapojilo se 48 % žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín  1. 11. - 8. 11. 2021.