Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Předvánoční keramické dílničky

Předvánoční keramické dílničky

Zaslal petrlukas 9. října. 2022

Pokud se chcete na chvíli zastavit a užít si se svými dětmi pohodu při společné aktivitě a navíc si společně vyrobit drobný keramický dárek a navodit si vánoční atmosféru, tak právě pro vás pořádáme předvánoční ,, Keramické dílničky“, které se budou konat ve středu 2.11. 2022.  První skupinka od 15.00 do 16.00 hodin, druhá skupinka od 16.00 do 17.00 hodin  (výroba z hlíny) a následně ve středu 16.11. 2022, opět ve dvou skupinkách, kdy se budou vypálené výrobky glazovat. Pokud máte zájem se dílniček zúčastnit, můžete se přihlásit jednou z následujících možností:

1.   Rodiče dětí z mateřské školy se nahlásí v mateřské škole paní učitelce  Miroslavě Gregorové

2.   Rodiče žáků vyplní návratku, kterou donesou žáci 1. stupně ZŠ domů ze školy, a vyplněnou ji žáci předají třídní učitelce.

3. Rodiče žáků se mohou také přihlásit  u vedoucí školní družiny  Martiny Zedkové emailem na adrese martina.zedkova@zskrtiny.cz 

Vstupné na keramické dílničky je 100,- Kč za dítě a bude sloužit na úhradu materiálu. Na setkání se těší vedoucí dílniček Martina Zedková, Miroslava Gregorová, Jana Krejčí

 Uzávěrka přihlášek je úterý 25.10. 2022

_________________________________ odstřihnout_________________________

 

Jméno a příjmení..........................................................................,rodič (prarodič) žáka z............třídy

 

Skupinka od 15.00 do 16.00 hodin *                                  

Skupinka od 16.00 do 17.00 hodin *

* nehodící se škrtněte