Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Potěšily nás výsledky žáků 9. třídy v národním testování SCIO

Potěšily nás výsledky žáků 9. třídy v národním testování SCIO

Zaslal petrlukas 4. ledna. 2019

Žáci 9.třídy naší školy se tradičně zúčastňují národního testování SCIO, aby oni i jejich učitelé získali zpětnou vazbu, jak na tom jsou se svými vědomostmi a dovednostmi v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce ve srovnání se žáky jiných škol. Součástí je i testování obecně studijních předpokladů žáků. Letošního testování se zúčastnilo celkem 18481 žáků z 972 tříd devátého ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z 617 škol. Výsledky letošního testování nám udělaly velkou radost, neboť v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol a v matematice jsou výsledky našich žáků lepší než u 80 % zúčastněných škol (včetně gymnázií).

Souhrnnou zprávu pro český jazyk a matematiku můžete vidět zde: Souhrnná zpráva

Rovněž výsledky testování v anglickém jazyce dopadly velmi dobře. Ze 17 žáků naší deváté třídy jich 5 dosáhlo úrovně B1, což je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška, a dalších 8 žáků úrovně A2, což je očekávaná úroveň pro žáky na konci 9.třídy.

V rámci dotazníkového šetření, které pro rodiče, pedagogy, žáky naší školy i pro zastupitele Křtin proběhlo během listopadu 2018, se objevil názor, že se naše škola zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úkor ostatních žáků. Jsem rád, že výsledky našich žáků v národním testování žáků ukázaly, že tomu tak není. Náš stát se rozhodl pro inkluzivní vzdělávání, tedy vzdělávání všech dětí společně. Základem je poskytování podpůrných opatření (nikoli úlev) tak, aby žáci dosahovali co nejlepších výsledků s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Pro učitele je to práce opravdu velmi náročná, aby ve třídě, kde je většinou více než 20 žáků, dokázal podpořit každého, Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem vyučujícím naší školy,, kteří se snaží podpořit každého žáka na jeho vzdělávací cestě.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny