Oslavili jsme Den Země

Zaslal petrlukas 1. května. 2016

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 jsme oslavili Den Země projektovým dnem školy, který probíhal ve všech třídách školy včetně mateřské školy. Děti z mateřské školy plnily v okolí školy zajímavé přírodovědné úkoly, které pro ně připravily paní učitelky. Žáci 1. - 4. třídy podnikli turistické cesty, při nichž plnili přírodovědné úkoly, na zajímavá místa okolního regionu. Žáci 1. třídy navštívili Rudické propadání, žáci 2. a 4. třídy Alexandrovu rozhlednu u Adamova a žáci 3. třídy Habrůvku.
Žáci 5. - 9. třídy postupně navštěvovali deset stanovišť. Dvě stanoviště pro ně připravili vyučující, kde žáci na jednom z nich poznávali různé organismy, které se vyskytují v okolí školy a na druhém poznávali přírodniny smysly (např. hmatem, čichem, sluchem). Zbývajících osm stanovišť bylo věnováno prezentaci tradičních řemesel ze SOU Brno, Střední 59, kde studenti této školy pod vedením svých učitelů a mistrů odborného výcviku předváděli našim žákům taje jednotlivých řemesel. Velmi nás potěšilo, že mezi studenty byli i absolventi naší školy. Naši žáci si mohli vyzkoušet kování hřebíků, výrobu v improvizované truhlářské a elektrikářské dílně nebo se seznámit s moderními stavebními směry. Rovněž si mohli vyzkoušet výrobu míchaných nápojů z ovocných šťáv či vytvořit vlastní bytový interiér. Dívkám se líbilo improvizované kosmetické studio a možnost si vyzkoušet nové účesy.

Fotografie ze Dne Země na 1. stupni ZŠ můžete vidět zde.

Fotografie ze Dne Země v 5. - 9. třídě můžete vidět zde.

Fotografie ze Dne Země v mateřské škole můžete vidět zde.