Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Žákovská ekologická konference ve Křtinách

Žákovská ekologická konference ve Křtinách

Zaslal jarmilaistokova 24. června. 2016

Dne 23. 6. 2016 se konal již třetí ročník Žákovské ekologické konference, kterou pořádá naše škola v rámci regionálního sdružení škol Cirsium a škol, které jsou členy Klubu ekologické výchovy. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 7 škol (ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, ZŠ TGM Blansko, ZŠ Rosice a ZŠ Újezd u Brna), jejichž žáci prezentovali činnost své školy v oblasti environmentální výchovy. Naši školu prezentovaly dvě práce. První prací byla prezentace školního ekotýmu, který ve složení Barbora Stehlíková, Klára Jelínková a Zuzana Budíková představil cestu naší školy k získání mezinárodního titulu Ekoškola. Druhá práce "Množství lýkožroutů na Křtinsku" byla prezentována žákyněmi 8. třídy Sylvií Tenkovou a Barborou Opletalovou. Práce se zabývala výskytem lýkožroutů v okolí Křtin a možnostmi boje proti těmto nevítaným broukům. Svým vystupováním žáci ukázali,, že dokáží své školní vědomosti a dovednosti prezentovat před veřejností a učí se tak potřebným dovednostem do dalšího svého studijního života. Součástí programu byla také přednáška hosta konference Doc. PaedDr. Eduarda Hofmanna, Csc., z Pedagogické fakulty MU Brno, který žákům poutavou formou představil nedávnou expedici studentů katedry geografie do delty Dunaje v Rumunsku. Poděkování patří sponzorům akce ŠLP Masarykův les a Klub ekologické výchovy Praha. Fotografie zde.