Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zahájení programu "Předškoláček"

Zahájení programu "Předškoláček"

Zaslal petrlukas 2. února. 2018

Ve čtvrtek 15.2.2018 proběhnou první lekce edukativně stimulačních skupinek "Předškoláček" Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy ve čtvrtek od 15.00 hodin do 16.00 hodin a od 16.05 hodin do 17.05 hodin. Celkem se do programu přihlásilo 17 dětí, které jsou rozděleny do 2 skupin, které povede Mgr. Dagmar Drahovzalová(učitelka 1. třídy ve školním roce 2018-19) se vstupem vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Olgy Teremové (školní speciální pedagog). Rozdělení do skupinek naleznete zde: PŘEDŠKOLÁCKÉ SKUPINKY 2018.pdf

Pokud budou rodiče uvažovat o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba (dle informací Pedagogicko psychologické poradny Blansko, Nad Čertovkou 17, tel.: 516417431, 605286685, e-mail: blansko@opppvyskov.cz) zažádat o  vyšetření do 20. 2. 2018. V případě, že dítě je již v evidenci jiného poradenského zařízení, je nutné zažádat o vyšetření k odkladu školní docházky tam.  Připomínám, že dle novely školského zákona ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto nové skutečnosti myslet a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 4. dubna 2018) mít oba příslušné doklady vyřízené.