Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace k pokračujícímu uzavření ZŠ a MŠ

Informace k pokračujícímu uzavření ZŠ a MŠ

Zaslal petrlukas 24. března. 2020

Na základě vývoje situace, vládou vyhlášených opatření  a po projednání se zřizovatelem školy bude do odvolání uzavřena vedle základní školy i mateřská škola.

Prodloužení uzavření MŠ

Během uzavření školy stanovuji úřední hodiny školy během pracovních dní na pondělí 8.00 - 11.30 a středu 8.00 - 11.30 hodin. Během úředních hodin bude vždy přítomen člen vedení školy, který bude v případě potřeby rodičům dětí potvrzovat formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let (podle nové legislativní úpravy) z důvodu uzavření  školského/dětského zařízení (školy).

Zadávání úkolů pro žáky bude po celou dobu pokračovat přes webové stránky tříd s možností dálkové konzultace přes emaily s jednotlivými vyučujícími. Je třeba, aby si žáci učební látku rozvrhli do jednotlivých dnů a časových intervalů, jejichž součástí bude také čas na odpočinek. Rodičům děkuji, že dohlédnou na splnění zadaných úkolů. Věřím, že vzájemnou spoluprací žáků, pedagogů a rodičů celou situaci zvládneme.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny