Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Předvánoční atmosféra v keramických dílničkách

Předvánoční atmosféra v keramických dílničkách

Zaslal petrlukas 22. listopadu. 2017

V úterý 21.11.2017 proběhly předvánoční " Keramické dílničky". Překvapil nás obrovský zájem veřejnosti. Zájemce, kteří se hlásili po uzávěrce, jsme již nemohli uspokojit. Celkem si přišlo vyrobit předmět s vánoční tématikou 83 účastníků, z toho bylo 35 dospělých a 48 dětí. Díky úsilí organizátorů se podařilo připravit ve školní jídelně vyhovující pracovní prostředí a všichni kdo přišli, si mohli vyzkoušet své výtvarné schopnosti. Vzniklo plno překrásných výtvorů, které teď bude třeba ještě vypálit v keramické peci. Po celou dobu dílniček panovala dělná příjemná atmosféra, která navozovala blížící se čas vánoční pohody. Účastníci, kteří mají zájem si svůj vypálený výrobek ještě vylepšit glazováním, se sejdou na druhé části dílniček, které proběhnou ve čtvrtek  30. 11. 2017 opět ve školní jídelně s průběžným příchodem účastníků od 14.30 hodin a posledním příchodem v 16.30 hodin a ukončením dílniček v 17.30 hodin. Poděkování za bezproblémovou organizaci a průběh dílniček patří našim pedagogickým pracovníkům Martině Zedkové, Evě Soldánové, Miroslavě Gregorové a Lucii Růžičkové.

Fotografie z dílniček můžete vidět ve fotogalerii.

Fotografie z 2. části dílniček 30.11.2017 (glazování) můžete vidět ve fotogalerii.