Otevření mateřské školy

Zaslal petrlukas 11. května. 2020

Na základě uvolňování mimořádných opatření a na základě rozhodnutí zřizovatele ZŠ a MŠ Křtiny Městyse Křtinydochází k otevření mateřské školy od 25.5.2020.

Otevření MŠ

V následujícím dokumentu "Provoz mateřské školy" zveřejňuji informace o způsobech předávání a vyzvedávání dětí, o provozní době mateřské školy, provozu školy a hygienických opatřeních, o stravování dětí a o organizaci vzdělávacích aktivit dětí.

Zákonní zástupci dětí mateřské školy již byli o otevření mateřské školy informováni prostřednictvím učitelek. Je třeba, aby rodiče dětí nejpozději do 18.5.2020 dali  učitelce mateřské školy informaci, které děti se vzdělávacích aktivit zúčastní. Při příchodu do mateřské školy dne 25.5.2020 zákonní zástupci děti odevzdají čestné prohlášení (ke stažení níže). Bez čestného prohlášení nebude dětem umožněno se vzdělávacích aktivit mateřské školy zúčastnit.

Provoz mateřské školy

Čestné prohlášení