Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den předškoláka, předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy

Den předškoláka, předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy

Zaslal petrlukas 2. prosince. 2017

 Zápis  dětí do 1. třídy pro školní rok 2018 - 2019 se bude v naší škole konat ve středu 4.dubna 2018. Bližší informace k zápisu podáme veřejnosti na webových stránkách školy i obce v průběhu března 2018.

Aby se zájemci, kteří uvažují o zápisu dětí do 1. třídy naší školy, mohli seznámit s prostředím a atmosférou školy, pořádáme pro děti a jejich rodiče v pátek 12. 1. 2018 „Den předškoláka“. Prosíme rodiče dětí, které nenavštěvují naši mateřskou školu, a kteří uvažují o zápisu dítěte do 1. třídy naší školy a mají zájem se se svým dítětem „Dne předškoláka zúčastnit, aby se nahlásili do pondělí 8. 1. 2018 na email školy zskrtiny@zskrtiny.czPro děti je třeba také vzít přezůvky. Bližší informace najdete v pozvánce. Pozvánka na Den předškoláka 2018.

 Pro děti, které ve školním roce 2018 – 19 budou navštěvovat 1. třídu naší školy, a pro jejich rodiče, organizujeme program edukativně stimulačních skupinek „Předškoláček“. Děti si zde přivykají na nové školní prostředí, vyzkouší si způsob práce, který je velmi podobný školnímu a docvičí si vše, co je třeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy. Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin a od 16.05 do 17.05 hodin. Předškoláček bude zahájen ve čtvrtek 15. února 2018. Cena programu je 350,- Kč. Zahrnuje v sobě pracovní sešity a pomůcky pro děti. Platba proběhne na první schůzce. Přihlášky s podrobnějšími informacemi obdrží rodiče budoucích prvňáčků v naší mateřské škole, nebo si je mohou stáhnout a vyplnit zde: Přihláška do Předškoláčka 2018.

Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 26. ledna 2018 v mateřské škole. Později odevzdané přihlášky nemusí být akceptovány. Můžete je odevzdat i řediteli nebo zástupkyni ředitele školy na Dni předškoláka 12. 1. 2018. Vyplněnou přihlášku je rovněž možné zaslat emailem na adresu zskrtiny@zskrtiny.cz.

Účast na těchto skupinkách může dát také rodičům odpověď na otázku, zda pro dítě případně zvolit odklad povinné školní docházky. Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je třeba žádost o odklad podat písemně (formulář najdete na webových stránkách školy v záložce „Dokumenty“) v době zápisu (v naší škole tedy 4. dubna 2018). Ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto nové skutečnosti myslet, počítat s delšími termíny objednání v poradnách a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 4. dubna 2018) mít příslušné doklady vyřízené.