Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 26. září. 2023

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 11.9. - 20.9.2023. Celkem se podařilo sebrat 3.300 kg papíru. Výtěžek 1.810,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo  1. třídě (průměr 26,87 kg na žáka, zapojilo se 56,52 % žáků). Druhé místo obsadila  3. třída (průměr 20,26 kg na žáka, zapojilo se 63,15 % žáků) a na třetím místě skončila 2. třída (průměr 13,62 kg na žáka, zapojilo se 71,42 % žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín  6. 11. - 13. 11. 2023..