Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Absolventský večer žáků 9. ročníku

Absolventský večer žáků 9. ročníku

Zaslal petrlukas 25. června. 2023

V pátek 23. 6. 2023 se konal v prostorách společenského sálu v Bukovince Absolventský večer žáků 9. A a 9. B třídy ZŠ a MŠ Křtiny. Večerem provázeli jako konferenciéři žák 9. A třídy Erik Palán a žákyně 9. B třídy Eliška Švendová. Během večera vystoupili žáci tanečního oboru ZUŠ Adamov pod vedením Kristýny Jelínkové, žáci 9. tříd, kteří zatančili polonézu, a dále předvedli společenské tance, které se učili zvládat během školního roku v tanečním kroužku. Žáci obou tříd zpracovali video, ve kterém zábavnou formou představili jednotlivé žáky a současně předali informaci, kde budou pokračovat po prázdninách ve studiu. Společně strávená školní léta zhodnotila  třídní učitelka 9. A třídy Mgr. Dagmar Tomková a za žáky  této třídy Kristýna Vavřinová. Obdobně za 9. B třídu promluvila třídní učitelka Mgr. Johana Benešová a žák Filip Boháček. Vrcholem programu pak bylo slavnostní šerpování vycházejících žáků starostou městyse Křtiny Františkem Novotným. K příjemné náladě přispěla i hudba k tanci Tom Sawyer Band a také bohatá tombola. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly. Rovněž velké poděkování patří obci Bukovinka za poskytnutí prostor ke konání absolventského večera a také pohostinství Rakovec, které po celou dobu zajišťovalo bohaté občerstvení.

RNDr. Petr Lukáš

Fotografie z Absolventského večera můžete vidět ve fotogalerii.