Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 10. dubna. 2024

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 18.3. - 25.3.2024. Celkem se podařilo sebrat 3.840 kg smíšeného papíru. Výtěžek sběru 1.536,- Kč. je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli Spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 1. třída (průměr 38,48 kg na žáka, zapojilo se 65,20 % žáků), na 2. místě skončila 2. třída (průměr 37,05 kg na žáka, zapojilo se 57,20 % žáků), na 3. místě skončila 3. třída (průměr 18,32 kg na žáka, zapojilo se 36,90 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 1. třída, 2. místo - 2. třída a 3. místo - 3. třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 20.5. - 27.5.2024.