Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Jak probíhal letošní "Den páťáka"

Jak probíhal letošní "Den páťáka"

Zaslal petrlukas 4. března. 2023

Ve středu 3. března 2023 proběhla na naší škole již tradiční akce „Den páťáka“. Děti z okolních obcí, které se rozhodují, kam nastoupí od nového školního roku na 2. stupeň ZŠ, navštívily naši školu. Společně se svými rodiči se měly možnost seznámit s budoucími spolužáky a prostředím naší školy. 
Účastníci se rozdělili na dvě skupiny. První skupina během první vyučovací hodiny plnila úkoly ve třídě a druhou vyučovací hodinu si prohlédla jednotlivé učebny školy, školní dílnu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, jídelnu a další prostory školy. Druhá skupinka absolvovala totéž v obrácením pořadí.  Po velké přestávce žáci odešli do školní tělocvičny, kde plnili další zábavné úkoly. V této době také proběhla beseda rodičů s vedením školy, školní psycholožkou a vedoucí školního poradenského pracoviště.  Rodiče získali informace o zaměření a činnosti školy a mohli se zeptat na vše, co je o školní docházce zajímalo. Věříme, že si tento den žáci nejen užili, ale také dostali dostatek informací k rozhodnutí, zda do naší školy nastoupí. Rádi je na začátku nového školního roku v naší škole přivítáme.

Fotografie z této akce můžete vidět ve fotogalerii.