Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 17. října. 2018

V termínu 8. 10. - 15. 10. 2018 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 1.063 kg kaštanů, které od nás vykoupí ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek. Nejlépe se v této dílčí sběrové soutěži umístila 2.třída (průměr 12,3 kg na žáka, zapojilo se 62,5 % žáků), na druhém místě se umístila  5.třída (průměr 6,3 kg na žáka, zapojilo se 80 % žáků), na třetím místě skončila shodně 1.třída (průměr 8,1 kg na žáka, zapojilo se 43,75 % žáků).a 4.A třída (průměr na žáka 6,3 kg, zapojilo se 56,25 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky ve výši 1.595 Kč získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 5.11. - 12.11. 2018.