Den Křtin 2021

Zaslal petrlukas 19. září. 2021

 

V sobotu 18. září 2021 dopoledne proběhlo na náměstí Křtin kulturní vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny spojené s vyhodnocením soutěží ke Dni Křtin, tentokrát s mottem „Křtiny Literární“. Soutěžilo se v několika kategoriích. Soutěžní práce jsou vystaveny v 1. patře Spolkového domu Křtiny. A jak soutěž dopadla?

1. Vyhodnocení výtvarné soutěže dětí z mateřské školy (děti vytvářely ilustrace k pohádce, kterou paní učitelky dětem v mateřské škole četly)

   1. místo        Valerie Pernicová, třída  „Žluťásci“
   2. místo        Matylda Jakůbková, třída „Modráscii“
   3. místo        Diana Čechová, třída „Žluťásci“
                                            

2. Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků 1. stupně základní školy (žáci vytvářeli ilustrace k pohádkové knížce autora Slavomíra Szabó "Dobrodružství šneka Krasíka"

I. kategorie (1, - 3. třída)

1. místo        Patricie Legut, 2. třída
2. místo        Eliška Kalousková, 3. třída
3. místo        Marek Kocman, 1. třída

II. kategorie (4. - 5. třída)

 1. místo        Olivia Ema Rowe, 4. třída
 2. místo        Antonie Kocmanová, 4. třída
 3. místo        Štěpán Šebela, 5. třída

3. Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků 2. stupně základní školy (žáci 2. stupně ZŠ malovali obrázek motivovaný Křtinami - budovu, krajinu, který by mohl sloužit jako ilustrace obrázkové knihy o Křtinách)

  1. místo        Karolína Pešová, 7. B třída
  2. místo        Anna Lokosová, 8. A třída
  3. místo        Denisa Šenkeříková, 6. třída

4. Vyhodnocení literární soutěže žáků 4. - 5. třídy základní školy

   1. místo        Vendula Broďáková, 5. třída - povídka "Prázdniny u babičky"
   2. místo        Jakub Barták, 5. třída - báseň "Moje milé Křtiny"
   3. místo        Eliška Dvořáková, 4. třída - "Povídání o křtinské pouti"

5. Vyhodnocení literární soutěže žáků 2. stupně základní školy

     1. místo        Štěpánka Sofie Benešová, 8. B třída - dobrodružný příběh "Křtinská zahrada"
     2. místo        Karolína Pešová, 7. B třída - pohádka "Nedostavěný kostel"
     3. místo        Veronika Matoušková, 7. A třída - pohádka "Dvanáct bratrů"

Poděkování patří všem dětem a žákům, kteří se do soutěže zapojili, a také všem pedagogům za organizaci a vyhodnocení soutěží. Poděkování patří také Městysu Křtiny, který zajistil odměny pro oceněné děti a žáky.

 Fotografie ze Dne Křtin můžete vidět ve fotogalerii.