Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zrušení konzultačních hodin 9. 11. 2020

Zrušení konzultačních hodin 9. 11. 2020

Zaslal petrlukas 5. listopadu. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření základní školy rušíme kontaktní konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků, které by měly proběhnout 9. 11. 2020. Informace o hodnocení žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2020 - 21 proběhne náhradní formou. Třídní učitelé pošlou dne 18.11.2020 hodnocení žáků mailem zákonným zástupcům žáků. Pokud budou zákonní zástupci žáků požadovat další informace od třídního učitele nebo vyučujícího konkrétního předmětu, mohou je kontaktovat prostřednictvím mailu (upřednostnit vzhledem k situaci, že učitelé pracují i z domova) nebo telefonu. Kontakty na pedagogy jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Dále upozorňujeme žáky a jejich rodiče, že dne 16.11.2020 je vyhlášeno volno ředitele školy a 17.11.2020 je státní svátek. V tyto dny nebude probíhat distanční vzdělávání.