Přejít na fotografie ZŠ Křtiny | Přejít na fotografie MŠ Křtiny


Základní škola

Absolventský večer 2024

Fotografie z Absolventského večera žáků 9. ročníku, který se uskutečnil 21.6.2024 ve společenském sále v Bukovince.

Žákovská ekokonference 2024

Fotogrfie z konference, která se konala 20. 6. 2024 ve Spolkovém domě Křtiny v rámci regionálního sdružení škol Cirsium.

Pasování žáků 1. třídy na čtenáře

Fotografie z pasování na čtenáře, které proběhlo 18. 6. 2024.

Pasování na školáky

Fotografie z pasování, které proběhla 11. 6. 2024.

Keramické dílničky "Tvoření pro radost" - 2. část

Fotografie z 2. části  keramických dílniček (glazování), která proběhla 29. 5. 2024.

Dyslexiáda 2024

Fotografie ze soutěže regionálního sdružení škol Cirsium, která se konala 24.5.2024 v ZŠ Sloup.

Keramické dílničky "Tvoření pro radost" - 1. část

Fotografie z 1. části  keramických dílniček (tvoření z hlíny), která proběhla 15. 5. 2024.

Den Země 2024

Fotografie ze Dne Země, který proběhl 25.4.2024.

Pobyt v přírodě žáků 1., 3. a 4. třídy

Fotografie z pobytu, který se uskutečnil 23.4. - 26.4.2024 v Koryčanech.

Plavecká soutěž Sloupský vodník

Fotografie z pavecké soutěže , která se konala 5. 4. 2024 v ZŠ Sloup.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2024 - 25

Fotografie ze zápisu, který proběhl 4. 4. 2024.

Jedovnická Kuňka 2024

Fotografie z pěvecké soutěže regionálního sdružení škol Cirsium v Jedovnicích, která se konala 27.3.2024.

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku ZŠ

Fotografie z kurzu, který se uskutečnil v termínu 3.3. - 8.3.2024 v Malé Morávce.

Den páťáka 2024

Fotografie ze "Dne páťáka", který se konal 1. 3. 2024.

Karnevalové hrátky v MŠ

Fotografie z karnevalu v MŠ, který se konal 27. 2. 2024.

Karneval žáků 1. stupně ZŠ

Fotografie z karnevalu, který se konal 26.1.2024.

Lyžařský kurz žáků 1. stupně ZŠ

Fotografie  z kurzu, který se konal 23. 1. - 26. 1. 2024.

Den předškoláka

Fotografie ze Dne předškoláka, který se uskutečnil 12. 1. 2024.

Společné zpívání koled

Dne 21.12.2023 jsme tradičně společně zpívali koledy.

Navštívil nás Mikuláš

Fotografie z mikulášské nadílky 5.12.2023.

Rozsvícení vánočního stromu

Fotografie z rozcvícení vánočního stromu 3. 12. 2023, kde žáci naší školy zpívali koledy.

Den otevřených dveří školy 2023

Fotografie ze Dne otevřených dveří školy, který proběhl 1. 12. 2023

Předvánoční keramické dílničky - 2. část (glazování)

Fotografie z keramických dílniček 21. 11. 2023

Předvánoční keramické dílničky - 1. část (tvoření z hlíny)

Fotografie z keramických dílniček 7. 11. 2023.

Sportovní setkání žáků 5. tříd v ZŠ Bukovina

Fotografie ze sportovní akce, která se uskutečnila 24. 10. 2023.

Prosaď se 2023

Fotografie z akce regionálního sdružení škol Cirsium 17.10.2023.

Den zdravého životního stylu 2023

Fotografie z projektového dne školy, který se uskutečnil 13.10.2023.

Překročení rubikonu 2023

Fotografie z akce, která proběhla v termínu 5.10. - 6.10.2023.

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Fotografie z adaptačního pobytu, který se uskutečnil v termínu 25.9. - 27.8.2023

Den Křtin 2023

Fotografie ze Dne Křtin, který se uskutečnil 23.9.2023.

Zakončení školního roku 2022-23

Fotografie ze slavnotního zakončení školního roku 30.6.2023.

Den prevence a 1. pomoci

Fotografie z projektového dne školy, který proběhl 29.6.2023

.Absolventský večer 2023

Fotografie z Absolventského večera žáků 9. ročníku, který se uskutečnil 23.6.2023 ve společenském sále v Bukovince.

Žákovská ekokonference 2023

Fotografie z konference, která se konala 22.6.2023 v e Spolkovém domě Křtiny v rámci regionálního sdružení škol Cirsium.

Prezentace absolventských prací 2023

Žáci 9. ročníku prezentovali 21.6.2023 své absolventské práce ve Spolkovém domě.

Škola v přírodě - 2., 3. a 5. třída

Fotografie z pobytu v přírodě, který se uskutečnil v termínu 12.6. - 16.6.2023.

Pasování na školáky

Předškoláci z MŠ byli dne 12.6.2023 pasováni na školáky

Keramické dílničky "Tvoření pro radost" - 2. část

Fotografie z 2. části dílniček dne 31. 5. 2023

Pasování na čtenáře 2023

Fotografie z pasování žáků 1. třídy na čtenáře, které proběhlo 31.5.2023.

Dyslexiáda 2023

Fotografie ze soutěže družstev 1. a 2. stupně ZŠ v rímci regionálního sdružení škol Cirsium

Keramické dílničky "Tvoření pro radost" - 1. část

Fotografie z 1. části dílniček (tvoření z hlíny), která proběhla 17.5.2023.

Den Země 2023

Fotografie z projektového dne školy, který se konal 20.4.2023.

Souboj čtenářů

Fotografie ze čtenářské dílny.

Pěvecká soutěž Jedovnická Kuňka

Fotografie ze soutěže, která se uskutečnila 5. 4. 2023 v KD Jedovnice,

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023-24

Fotografie za zápisu, který proběhl 4.4.2023

Plavecké závody "Sloupský vodník"

Fotografie ze závodů. které se konaly 10.3.2023 v ZŠ Sloup.

První pomoc s Českým červeným křížem

Fotografie z akce, která se konala 9.3.2023.

Den páťáka 2023

Budoucí žáci 6. třídy navštívili v doprovodu svých rodičů naši školu

Florbalový turnaj škol Cirsia - 1. stupeň ZŠ

Turnaj se konal 17.2.2023 v ZŠ Sloup a naši žáci se umístili na 4. místě.

Lyžařský kurz žáků 1. stupně ZŠ

Fotografie z LVK, který probíhal 24. 1. - 27. 1. 2023

Karneval žáků 1. stupně 

Fotografie z karnevalu, který se konal 27. 1. 2023.

Den předškoláka

Fotografie ze Dne předškoláka, který se uskutečnil 13.1.2023

Společné zpívání koled

Dne 21.12. 2022 jsme koledami společně vítali Vánoce.

Navštívil nás Mikuláš

Fotografie z mikulášské nadílky 5.12.2022

Den otevřených dveří 2022

Fotografie ze Dne otevřených dveří 2. 12. 2022

Keramické dílničky - 2.část (glazování)

Fotografie z 2. části předvánočních dílniček-

.Exkurze do studia České televize Brno

Žáci 9.B třídy navštívili dne 9. 11. 2022 studio ČT Brno

Předvánoční keramické dílničky - 1. část

Fotografie z 1. části předvánočních keramických dílniček 2. 11. 2022.

Soutěž žáků 5. tříd Prosaď se"

Fotografie ze soutěže, která se konala 20,10.2022 v Ostrově u Macochy

Adaptační pobyt třídy 6. A

Fotogalerie z adaptačního pobytu třídy 6. A v termínu 5. 10. - 7. 10. 2022

Adaptační pobyt třídy 6. B

Fotografie z adaptačního pobytu třídy 6. B v termínu 3. 10. -  5. 10. 2022

Přespolní běh 30.9.2022

Fotografie z přespolního běhu v ZŠ Podomí

Den Křtin 2022

Fotografie ze Dne Křtin, který se konal 24. 9. 2022.

Překročení Rubikonu 2022

Fotografie z akce, kterou pořádala ZŠ a MŠ Křtiny pro školy regionálního sdružení Cirsium.

Zahájení školního roku 2022-23

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku 2022-23

Absolventský večer 2022

Fotografie z  Absolventského večera žáků 9. třídy, který se konal 24. 6. 2022.

Den předlékařské 1. pomoci a prevence

Fotografie z  projektového dne, který proběhl 24. 6. 2022

Prezentace absolventských prací žáky 9. ročníku

Fotografie z prezentací, které se uskutečnily 23. 6. 2022 ve Spolkovém domě.

Pasování na školáky

Děti MŠ byly 22.6.2022 pasovány na školáky

Škola v přírodě 3. a 5. třídy v Protivanově

Fotografie ze školy v přírodš, která se konala v termínu 13. 6. - 17. 6. 2022

Pasování na čtenáře 2022

Fotografie z pasování na čtenáře, které proběhlo 14. 3. 2022

Pobyt v přírodě 4. třída

Fotografie z pobytu v přírodě, který se uskutečnil 1.6. - 3.6.2022.

Škola v přírodě - 1. a 2. třída

Fotografie ze školy v přírodě, která se uskutečnila 30.5. - 3. 6. 2022

Keramické dílničky - 2. část

Fotografie z 2. části dílniček (glazování), které se konaly 23. 5. 2022

Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Fotografie z 1. části dílniček, které se konaly 9. 5. 2022.

Jedovnická Kuňka

Fotografie z pěvecké soutěže, která se konala 27. 4. 2022

Den Země 2022

Fotografie ze Dne Země, který proběhl na naší škole 21. 4. 2022

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022-23

Fotografie ze zápisu, který probíhal 7. 4. 2022

Lyžařský kurz 25.1. - 28.1.2022

Fotografie z lyžařského kurzu žáků naší školy.

Předvánoční keramické dílničky  - 1.část

Fotografie z 1. části předvánočních keramických dílniček 10.11.2021.

Předání finančního daru na rekonstrukci varhan

Fotografie z předání daru.

Seiferos 2021 - výcvik dravců

Fotografie z ukázky výcviku dravců dne 26.10.2021

Den zdraví 15. 10, 2021

Fotografie z projektového dne "Den zdraví 2021".

Environmentální programy v Domě přírody

Fotografie z realizace programů.

Den Křtin 2021

Fotografie ze Dne Křtin  18. 9, 2021.

 Zahájení školního roku 2021/2022

Dne 1.9.2021 byl slavnostně zahájen školní rok 2021/2022.

Netradiční mikulášská nadílka

Děti mateřské školy a žáci 1.stupně ZŠ obdrželi adventní kalendář.

Den Křtin 2020

Fotografie ze Dne Křtin 19.9.2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Šerpování absolventů školy

Starosta obce 30. 6. 2020 šerpoval absolventy naší školy.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Fotografie z pasování prvňáčků na čtenáře 16..6.2020

Den páťáka 2020

Budoucí žáci 6. třídy si přišli 6. 3. 2020 v doprovodu svých rodičů prohlédnout školu.

Lyžařský kurz žáků

Fotografie z lyžařského kurzu, který proběhl v termínu 21.1. - 24.1.2020.

Karneval žáků 1. stupně ZŠ

Fotografie z karnevalu, který se konal 24. 1. 2020.

Den předškoláka

Fotografie ze Dne předškoláka 17. 1. 2020.

Společné zpívání koled 20. 12. 2019

Dne 20. 12. 2019 jsme si společně zazpívali koledy.

Preventivní program "Mám chytré tělo"

Fotografie z programu pro žáky 7. - 9. třídydne 18. 12. 2020.

Soutěž škol Cirsia v aerobiku

Fotografie ze soutěže v aerobiku dne 10. 12. 2019.

Den otevřených dveří školy

Fotografie ze Dne otevřených dveří školy 6. 12. 2019.

Navštívil nás Mikláš

Fotografie z návštěvy pohádkových bytostí dne 5. 12. 2019

Pohybem k prevenci - aerobik 4. 12. 219

Fotografie ze školní soutěže v aerobiku, která se konala ve středu 4. 12. 2019.

Vystoupení dětí mateřské školy v Domově SANTINI

Fotografie z vystoupení dětí dne 3.12.2019.

Adventní tvoření v mateřské škole

Fotografie z Adventního tvoření v mateřské škole 28. 11. 2019,

Předvánoční dílničky 19.11.2019 - glazování

Fotografie z 2. části dílniček rodičů s dětmi naší školy.

Žákovská ekologická konference v Praze

Dne 8. 11. 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili Žákovské ekologické konference v Praze.

Přdvánoční keramické dílničky 7. 11. 2019

Fotografie z keramických dílniček pro rodiče s dětmi v naší škole.

Podzimní hrátky

Žáci 9. třídy zorganizovali na den 31. 10. 2019 pro své mladší spolužáky z 1. - 3. třídy "Podzimní hrátky".

Prosaď se 2019

Soutěž regionálního sdružení škol Cirsium 24.10.2019, které se zúčastnilo 6-členné družstvo žáků 5. tříd naší školy.

Dýňování s rodiči

Fotografie z tradičního dýňování s rodiči v mateřské škole, které proběhlo 23.10.2019.

Den zdravého životního stylu 2019

Fotografie ze Dne zdravého životního stylu 17.10.2019.

Překročení Rubikonu 2019

Fotografie z akce regionálního sdružení škol Cirsium, která se konala 2.10 - 3.10.2019 v Jedovnicích.

Den činu 20.9.2019

Fotografie ze Dne činu, který na 20.9.2019 vyhlásil školní Ekotým.

Den Křtin 2019

Fotografie z vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny na Dni Křtin 21.9.2019.

Zahájení školního roku 2019/2020

Dne 2. 9. 2019 byl na ZŠ a MŠ Křtiny zahájen nový školní rok.

Zakončení školního roku 2018/2019.

Dne 28.6.2019 byl na naší škole slavnostně ukončen školní rok 2018/2019

Den předlékařské pomoci 2019

Dne 25.6.2019 se na naší škole konal Den předlékařské pomoci.

Atletický čtyřboj žáků 1. stupně ZŠ

V pátek 21. 6. 2019 se žáci 1. stupně ZŠ utkali v atletickém čtyřboji.

Škola v přírodě s permoníky

Žáci 2., 4. B a 5. třídy byli v termínu 10.6. - 14.6. 2019 ve škole v přírodě.

Prezentace projektů školy

Dne 20.6.2019 proběhla prezentace projektů Křtiny a okolí a Křtiny a jejich udržitelný rozvoj pro rodiče a další zájemce.

Absolventský večer 2019

Fotografie z absolventského večera, který se konal v pátek 14.6.2019.

6. Ekologická konference Křtiny

Dne 20. 6. 2019 se ve Křtinách konala již šestá ekologická konference naší školy.

Žáci 9. třídy navštívili Anglii

Žáci 9. třídy navštívili v termínu 2.6. - 6.6.2019 Anglii.

Den rodiny.2019

Fotografie z tradičního Dne rodiny., který proběhl 31.5.2018 v prostorách nádvoří křtinského zámku.

Vystoupení dětí v Domově SANTINI

Děti mateřské školy přišly potěšit 28. 5. 2019 obyvatele Domova SANTINI.

Pasování žáků 1. třídy na čtenáře

Fotografie z pasování na čtenáře 29.5.2019 v místní knihovně.

Keramické dílničky "Tvoření pro radost" - 2. část

Fotografie z 2. části dílniček dne 28.5.2019,

Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Fotografie z 1. části dílniček dne 14.5.2019

Pěvecká soutěž "Jedovnická kuňka"

Fotografie ze soutěže, která se konala 17.4.2019 v Jedovnicích.

Den Země na naší škole

Fotografie ze Dne Země, který probíhal 17.4.2019.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019 - 20

Fotografie ze zápisu dětí do 1. třídy, který se konal ve středu 3.4,2019.

YPEF 2019

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se 7.3.2019 zúčastnili soutěže YPEF pořádané ŠLP Křtiny.

Výrazný úspěch našich žáků v okresním kole florbalového turnaje

Turnaj se konal 19.2.2019 v Blansku a naši žáci zde obsadili 1. místo.

Karneval žáků 1.stupně ZŠ

Karneval se konal ve školní tělocvičně 25.1.2019.

Lyžařský kurz žáků 2. - 5. třídy

Lyžařský kurz se konal v termínu 22. 1 - 25. 1. 2019 v Hodoníně u Kunštátu.

Den předškoláka

Fotografie ze Dne předškoláka 11.1.2019

Zpívání koled 21.12. 2018

Dne 21.12.2018 jsme si v átriu naší školy společně zazpívali koledy..

Děti z mateřské školy vystupovaly v Domově Santini

Fotografie z návštěvy dne 13.12.2018.

Soutěž škol Cirsia v aerobiku

Fotografie ze soutěže v aerobiku dne 11.12.2018.

Den otevřených dveří školy 2018

Fotografie ze Dne otevřených dveří školy 7.12.2018.

Školní kolo soutěže v aerobiku

Fotografie ze soutěže 6. 12. 2018.

Přišel k nám Mikuláš

Ve středu 5. 12. 2018 nás navštívil Mikuláš se svým doprovodem nebeských a pekelných bytostí.

Adventní tvoření v mateřské škole

Ve čtvrtek 29.11. 2018 proběhlo v mateřské škole společné adventní tvoření dětí a rodičů.

Předvánoční dílničky 20.11.2018 - glazování

Fotografie z 2. části keramických dílniček rodičů s dětmi naší školy.

Ekologická konference v Praze

Dne 9.11.2018 reprezentovali žáci 9. ročníku naši školu na Ekologické konferenci v Praze.

Předvánoční keramické dílničky 6. 11. 2018

Fotografie z keramických dílniček rodičů s dětmi v naší škole.

Žáci 3. - 5. třídy se umístili na 2. místě florbalového turnaje Čeps cup

Fotografie z turnaje 5. 11. 2018 v Blansku, kde naši žáci dosáhli výrazného úspěchu..

Soutěž "Prosaď se" 2018

Fotografie ze soutěže, která se konala 25. 10. 2018 v Ostrově u Macochy, kde družstvo žáků 5. třídy naší školy zvítězilo.

Oslava 100. výročí vzniku republiky na 1. stupni ZŠ

Fotografie z projektového dne 26.10.2018 na 1. stupni ZŠ

Oslava 100. výročí vzniku republiky na 2. stupni ZŠ

Fotografie z projektového dne 26. 10. 2018 na 2. stupni ZŠ.

Společné "Dýňování" dětí a rodičů v MŠ

Fotografie ze společného "Dýňování" dětí s rodiči v MŠ dne 25.10.2018.

Výstava "Našich sto let"

Fotografie ze slavnostního otevření výstavy výtvarných prací našich žáků z Retromuzea Výletní cukrárny ve Křtinách dne 18. 10. 2018.

Den zdravého životního stylu

Fotografie ze Dne zdravého životního stylu, který proběhl v naší škole 15.10.2018.

Překročení Rubikonu 2018

Fotografie z akce, která proběhla 26. - 27. září 2018 pro žáky 6. třídy škol regionálního sdružení Cirsium.

Den bez aut 2018

Zapojení naší školy do kampaně "Evropský den bez aut".

Regionální vycházka žáků do Moravského krasu

Žáci 5. třídy navštívili 21. 9. 2018 jeskyni Balcarka a blízké okolí.

Den Křtin 2018

Fotografie z vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny na Dni Křtin 22.9.2018.

Adaptační pobyt žáků 6. třídy

Adaptační kurz se uskutečnil v termínu 5.9. - 7.9.2018 v Kaprálově mlýnu.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku 2018-19.

Fotografie z předchozích ročníků můžete stále nalézt zde...


Mateřská škola

Netradiční mikulášská nadílka

Děti mateřské školy a žáci 1.stupně ZŠ obdrželi adventní kalendář.

Den Křtin 2020

Fotografie ze Dne Křtin 19.9.2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Šerpování absolventů školy

Starosta obce 30. 6. 2020 šerpoval absolventy naší školy.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Fotografie z pasování prvňáčků na čtenáře 16..6.2020

Den páťáka 2020

Budoucí žáci 6. třídy si přišli 6. 3. 2020 v doprovodu svých rodičů prohlédnout školu.

Lyžařský kurz žáků

Fotografie z lyžařského kurzu, který proběhl v termínu 21.1. - 24.1.2020.

Karneval žáků 1. stupně ZŠ

Fotografie z karnevalu, který se konal 24. 1. 2020.

Den předškoláka

Fotografie ze Dne předškoláka 17. 1. 2020.

Společné zpívání koled 20. 12. 2019

Dne 20. 12. 2019 jsme si společně zazpívali koledy.

Preventivní program "Mám chytré tělo"

Fotografie z programu pro žáky 7. - 9. třídydne 18. 12. 2020.

Soutěž škol Cirsia v aerobiku

Fotografie ze soutěže v aerobiku dne 10. 12. 2019.

Den otevřených dveří školy

Fotografie ze Dne otevřených dveří školy 6. 12. 2019.

Navštívil nás Mikláš

Fotografie z návštěvy pohádkových bytostí dne 5. 12. 2019

Pohybem k prevenci - aerobik 4. 12. 219

Fotografie ze školní soutěže v aerobiku, která se konala ve středu 4. 12. 2019.

Vystoupení dětí mateřské školy v Domově SANTINI

Fotografie z vystoupení dětí dne 3.12.2019.

Adventní tvoření v mateřské škole

Fotografie z Adventního tvoření v mateřské škole 28. 11. 2019,

Předvánoční dílničky 19.11.2019 - glazování

Fotografie z 2. části dílniček rodičů s dětmi naší školy.

Žákovská ekologická konference v Praze

Dne 8. 11. 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili Žákovské ekologické konference v Praze.

Přdvánoční keramické dílničky 7. 11. 2019

Fotografie z keramických dílniček pro rodiče s dětmi v naší škole.

Podzimní hrátky

Žáci 9. třídy zorganizovali na den 31. 10. 2019 pro své mladší spolužáky z 1. - 3. třídy "Podzimní hrátky".

Prosaď se 2019

Soutěž regionálního sdružení škol Cirsium 24.10.2019, které se zúčastnilo 6-členné družstvo žáků 5. tříd naší školy.

Dýňování s rodiči

Fotografie z tradičního dýňování s rodiči v mateřské škole, které proběhlo 23.10.2019.

Den zdravého životního stylu 2019

Fotografie ze Dne zdravého životního stylu 17.10.2019.

Překročení Rubikonu 2019

Fotografie z akce regionálního sdružení škol Cirsium, která se konala 2.10 - 3.10.2019 v Jedovnicích.

Den činu 20.9.2019

Fotografie ze Dne činu, který na 20.9.2019 vyhlásil školní Ekotým.

Den Křtin 2019

Fotografie z vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny na Dni Křtin 21.9.2019.

Zahájení školního roku 2019/2020

Dne 2. 9. 2019 byl na ZŠ a MŠ Křtiny zahájen nový školní rok.

Zakončení školního roku 2018/2019.

Dne 28.6.2019 byl na naší škole slavnostně ukončen školní rok 2018/2019

Den předlékařské pomoci 2019

Dne 25.6.2019 se na naší škole konal Den předlékařské pomoci.

Atletický čtyřboj žáků 1. stupně ZŠ

V pátek 21. 6. 2019 se žáci 1. stupně ZŠ utkali v atletickém čtyřboji.

Škola v přírodě s permoníky

Žáci 2., 4. B a 5. třídy byli v termínu 10.6. - 14.6. 2019 ve škole v přírodě.

Prezentace projektů školy

Dne 20.6.2019 proběhla prezentace projektů Křtiny a okolí a Křtiny a jejich udržitelný rozvoj pro rodiče a další zájemce.

Absolventský večer 2019

Fotografie z absolventského večera, který se konal v pátek 14.6.2019.

6. Ekologická konference Křtiny

Dne 20. 6. 2019 se ve Křtinách konala již šestá ekologická konference naší školy.

Žáci 9. třídy navštívili Anglii

Žáci 9. třídy navštívili v termínu 2.6. - 6.6.2019 Anglii.

Den rodiny.2019

Fotografie z tradičního Dne rodiny., který proběhl 31.5.2018 v prostorách nádvoří křtinského zámku.

Vystoupení dětí v Domově SANTINI

Děti mateřské školy přišly potěšit 28. 5. 2019 obyvatele Domova SANTINI.

Pasování žáků 1. třídy na čtenáře

Fotografie z pasování na čtenáře 29.5.2019 v místní knihovně.

Keramické dílničky "Tvoření pro radost" - 2. část

Fotografie z 2. části dílniček dne 28.5.2019,

Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Fotografie z 1. části dílniček dne 14.5.2019

Pěvecká soutěž "Jedovnická kuňka"

Fotografie ze soutěže, která se konala 17.4.2019 v Jedovnicích.

Den Země na naší škole

Fotografie ze Dne Země, který probíhal 17.4.2019.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019 - 20

Fotografie ze zápisu dětí do 1. třídy, který se konal ve středu 3.4,2019.

YPEF 2019

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se 7.3.2019 zúčastnili soutěže YPEF pořádané ŠLP Křtiny.

Výrazný úspěch našich žáků v okresním kole florbalového turnaje

Turnaj se konal 19.2.2019 v Blansku a naši žáci zde obsadili 1. místo.

Karneval žáků 1.stupně ZŠ

Karneval se konal ve školní tělocvičně 25.1.2019.

Lyžařský kurz žáků 2. - 5. třídy

Lyžařský kurz se konal v termínu 22. 1 - 25. 1. 2019 v Hodoníně u Kunštátu.

Den předškoláka

Fotografie ze Dne předškoláka 11.1.2019

Zpívání koled 21.12. 2018

Dne 21.12.2018 jsme si v átriu naší školy společně zazpívali koledy..

Děti z mateřské školy vystupovaly v Domově Santini

Fotografie z návštěvy dne 13.12.2018.

Soutěž škol Cirsia v aerobiku

Fotografie ze soutěže v aerobiku dne 11.12.2018.

Den otevřených dveří školy 2018

Fotografie ze Dne otevřených dveří školy 7.12.2018.

Školní kolo soutěže v aerobiku

Fotografie ze soutěže 6. 12. 2018.

Přišel k nám Mikuláš

Ve středu 5. 12. 2018 nás navštívil Mikuláš se svým doprovodem nebeských a pekelných bytostí.

Adventní tvoření v mateřské škole

Ve čtvrtek 29.11. 2018 proběhlo v mateřské škole společné adventní tvoření dětí a rodičů.

Předvánoční dílničky 20.11.2018 - glazování

Fotografie z 2. části keramických dílniček rodičů s dětmi naší školy.

Ekologická konference v Praze

Dne 9.11.2018 reprezentovali žáci 9. ročníku naši školu na Ekologické konferenci v Praze.

Předvánoční keramické dílničky 6. 11. 2018

Fotografie z keramických dílniček rodičů s dětmi v naší škole.

Žáci 3. - 5. třídy se umístili na 2. místě florbalového turnaje Čeps cup

Fotografie z turnaje 5. 11. 2018 v Blansku, kde naši žáci dosáhli výrazného úspěchu..

Soutěž "Prosaď se" 2018

Fotografie ze soutěže, která se konala 25. 10. 2018 v Ostrově u Macochy, kde družstvo žáků 5. třídy naší školy zvítězilo.

Oslava 100. výročí vzniku republiky na 1. stupni ZŠ

Fotografie z projektového dne 26.10.2018 na 1. stupni ZŠ

Oslava 100. výročí vzniku republiky na 2. stupni ZŠ

Fotografie z projektového dne 26. 10. 2018 na 2. stupni ZŠ.

Společné "Dýňování" dětí a rodičů v MŠ

Fotografie ze společného "Dýňování" dětí s rodiči v MŠ dne 25.10.2018.

Výstava "Našich sto let"

Fotografie ze slavnostního otevření výstavy výtvarných prací našich žáků z Retromuzea Výletní cukrárny ve Křtinách dne 18. 10. 2018.

Den zdravého životního stylu

Fotografie ze Dne zdravého životního stylu, který proběhl v naší škole 15.10.2018.

Překročení Rubikonu 2018

Fotografie z akce, která proběhla 26. - 27. září 2018 pro žáky 6. třídy škol regionálního sdružení Cirsium.

Den bez aut 2018

Zapojení naší školy do kampaně "Evropský den bez aut".

Regionální vycházka žáků do Moravského krasu

Žáci 5. třídy navštívili 21. 9. 2018 jeskyni Balcarka a blízké okolí.

Den Křtin 2018

Fotografie z vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny na Dni Křtin 22.9.2018.

Adaptační pobyt žáků 6. třídy

Adaptační kurz se uskutečnil v termínu 5.9. - 7.9.2018 v Kaprálově mlýnu.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku 2018-19.

Dentální hygiena v mš

Dentální hygiena v mš

Animační program s Nikčou

Animační program pro děti MŠ a žáky 1. třídy ZŠ

Animační program s Nikčou

Animační program pro děti MŠ a žáky 1. třídy ZŠ

Chápu sebe, chápu tebe - zrak

Cílem projektu "Chápu sebe, chápu tebe" je seznámení dětí s problematikou postižení. Jde o to, ukázat dětem, že ne každý z nás měl to štěstí být zdraví. Učíme děti empatii vůči postiženým lidem, jak jim pomáhat a celkově jim postupně přiblížit život lidí s různým druhem postižení.

Chápu sebe, chápu tebe - zrak

Cílem projektu "Chápu sebe, chápu tebe" je seznámení dětí s problematikou postižení. Jde o to, ukázat dětem, že ne každý z nás měl to štěstí být zdraví. Učíme děti empatii vůči postiženým lidem, jak jim pomáhat a celkově jim postupně přiblížit život lidí s různým druhem postižení.

Fotografie listopad

Fotografie rijen

Fotografie zaloha

Fotografie Template 2019

Fotografie brezen

Fotografie Cerven

Fotografie kveten

Fotografie duben

Fotografie kveten

Fotografie brezen

Fotografie Cerven

Fotografie unor

Fotografie Template 2019

Fotografie duben

Fotografie leden

Fotografie zari

Fotografie prosinec

Fotografie listopad

Fotografie rijen

Fotografie leden

Fotografie unor

Fotografie zari

Fotografie prosinec

Fotografie zaloha

Fotografie z předchozích ročníků můžete stále nalézt zde...