Sběr starého papíru

Zaslal petrlukas 23. října. 2021

V roce 2021 připravujeme poslední sběr papíru. Využijte podzimní prázdniny k úklidu a přípravě starého papíru do sběru. Sběr bude probíhat od pondělí 1. 11. 2021 do pondělí 8. 11. 2021 včetně. Sběr bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy. Sbírat budeme netříděný papír včetně lepenky, tedy noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých desek. lepenku apod..Sběr se bude započítávat do celoroční školní soutěže mezi třídami. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli tohoto spolku. Děkujeme předem rodičovské veřejnosti za spolupráci. Další sběry proběhnou  až v jarních měsících roku 2022, a to v termínech 14. 3. - 21. 3. 2022 a 9. 5. - 16. 5. 2022.