Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zahájení programu "Předškoláček".

Zahájení programu "Předškoláček".

Zaslal petrlukas 31. ledna. 2017

V úterý 7.2.2017 proběhnou první lekce edukativně stimulačních skupinek "Předškoláček" Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy v úterý od 15.00 hodin do 16.00 hodin a od 16.05 hodin do 17.05 hodin. Celkem se do programu přihlásilo 23 dětí, které jsou rozděleny do 3 skupin, které povedou Mgr. Ivana Dostálová (učitelka 1. třídy ve školním roce 2017-18) a Mgr. Olga Teremová (školní speciální pedagog). Rozdělení do skupinek naleznete zde: .SKUPINKY_PŘEDŠKOLÁČEK".

Pokud budou rodiče uvažovat o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba (dle informací Pedagogicko psychologické poradny Blansko, Nad Čertovkou 17, tel.: 516417431, 516418778) zažádat o  vyšetření do 15. 2. 2017. Připomínám, že dle novely školského zákona ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto nové skutečnosti myslet a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 4. dubna 2017) mít oba příslušné doklady vyřízené.