Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 28. března. 2022

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 14.3. - 21.3.2022. Celkem se podařilo sebrat 3.240 kg smíšeného papíru. Výtěžek sběru 6.480,- Kč. je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli Spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 4. třída (průměr 16,22 kg na žáka, zapojilo se 72,22 % žáků), na 2. místě skončila 1. třída (průměr 23,06 kg na žáka, zapojilo se 52,94 % žáků), na 3. místě skončila 3. třída (průměr 14,96 kg na žáka, zapojilo se 60,00 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 3. a 4. třída, 2. místo - 1. třída a 3. místo - 2. třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 9.5. - 16.5.2022.