Absolventský večer 2022

Zaslal admin 26. června. 2022

V pátek 24. 6. 2022 se konal v prostorách křtinského zámku Absolventský večer žáků 9. třídy. Během večera postupně vystoupili žáci tanečního oboru ZUŠ Adamov pod vedením Kristýny Jelínkové a žáci 9. třídy, kteří zatančili polonézu. Jednotlivé žáky představila jejich třídní učitelka Mgr. Romana Velecká (Novická). Vrcholem programu pak bylo slavnostní šerpování vycházejících žáků starostou městyse Františkem Novotným a prezentace žáků 9. třídy, v níž na fotografiích představili svou devítiletou cestu v naší škole a seznámili ostatní, kam odchází dále studovat. Poděkování pedagogům za vzdělání a společnou cestu základní školou přednesl za absolventy Jiří Vandas. K příjemné náladě přispěla i hudba k tanci Tom Sawyer Band a také bohatá tombola. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly.

Fotografie z Absolventského večera můžete vidět ve fotogalerii.