Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 25. května. 2019

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin, jehož letošní motto je "Křtinský obyvatel, zajímavých věcí sběratel".

Téma soutěží je společné: "Sběratelství".

Děti v mateřské škole budou soutěžit ve výtvarné soutěži. Formát prací A4 a větší, technika libovolná. Práce by měly být zaměřené na sběratelství jak dětí (známky, plyšáci, autíčka, obrázkové karty apod.) tak jejich rodičů či prarodičů nebo přátel.

Žáci základní školy budou soutěžit ve školních kolech o nejlepší prezentaci sbírky jakýchkoli předmětů. Sbírka může být vlastní, sbírka rodičů, prarodičů nebo přátel. Prezentace by měla obsahovat údaje o sbírce (např. čeho se týká, od kdy vznikala, kolik předmětů obsahuje, motivace sběratele - proč začal se sbíráním apod.). Výstupem prezentace by měl být plakát minimální velikosti A 3 a větší, kde budou i fotografie sbírky. Nejlepší práce za každou třídu budou odměněny cenami od Městyse Křtiny.

Uzávěrka soutěží je v pondělí 9.9.2019, práce se odevzdávají třídním učitelům. Školní kola proběhnou v týdnu 9.9. - 13.9.2019 v jednotlivých třídách. Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 21.9.2019 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí a žáků.