Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den předškoláka, předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy

Den předškoláka, předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy

Zaslal petrlukas 5. prosince. 2019

Zápis  dětí do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021 se bude v naší škole konat ve čtvrtek 2.dubna 2020. Bližší informace k zápisu podáme veřejnosti na webových stránkách školy i obce v průběhu března 2020.

Aby se zájemci, kteří uvažují o zápisu dětí do 1. třídy naší školy, mohli seznámit s prostředím a atmosférou školy, pořádáme pro děti a jejich rodiče v pátek 17. 1. 2020 „Den předškoláka“. Prosíme rodiče dětí, které nenavštěvují naši mateřskou školu, a kteří uvažují o zápisu dítěte do 1. třídy naší školy a mají zájem se se svým dítětem „Dne předškoláka" zúčastnit, aby se nahlásili do pondělí 13. 1. 2020 na email školy zskrtiny@zskrtiny.cz. Pro děti je třeba také vzít přezůvky. Bližší informace najdete v pozvánce. Pozvánka na Den předškoláka 2020

 Pro děti, které ve školním roce 2020 – 21 budou navštěvovat 1. třídu naší školy, a pro jejich rodiče, organizujeme program edukativně stimulačních skupinek „Předškoláček“. Děti si zde přivykají na nové školní prostředí, vyzkouší si způsob práce, který je velmi podobný školnímu a docvičí si vše, co je třeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy. Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy ve středu od 15.00 do 16.00 hodin a od 16.05 do 17.05 hodin. Předškoláček bude zahájen ve středu 5. února 2020. Cena programu je 350,- Kč. Zahrnuje v sobě pracovní sešity a pomůcky pro děti. Platba proběhne na první schůzce. Přihlášky s podrobnějšími informacemi obdrží rodiče budoucích prvňáčků v naší mateřské škole, nebo si je mohou stáhnout zde: Přihláška na Předškoláčka 2020

Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 24. ledna 2020 v mateřské škole vedoucí učitelce Bc. Miroslavě Gregorové. Později odevzdané přihlášky nemusí být akceptovány. Můžete je odevzdat i řediteli nebo zástupkyni ředitele školy na Dni předškoláka 17. 1. 2020. Vyplněnou přihlášku je rovněž možné zaslat emailem na adresu zskrtiny@zskrtiny.cz.

Účast na těchto skupinkách může dát také rodičům odpověď na otázku, zda pro dítě případně zvolit odklad povinné školní docházky. Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je třeba žádost o odklad podat písemně (formulář najdete na webových stránkách školy v záložce „Dokumenty“) v době zápisu (v naší škole tedy 2. dubna 2020). Ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto nové skutečnosti myslet, počítat s delšími termíny objednání v poradnách a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 2. dubna 2020) mít příslušné doklady vyřízené.