Den Křtin 23. 9. 2023

Zaslal petrlukas 24. září. 2023

V sobotu 23.9.2023 dopoledne proběhlo kulturní vystoupení dětí z mateřské školy a žáků základní školy. Součástí bylo i  vyhodnocení soutéží naší školy ke Dni Křtin, tentokrát s mottem "Z úcty k Santinimu". Soutěžilo se v několika kategoriích. Soutěžní práce byly vystaveny ve Spolkovém domě Křtiny. A jak celá soutěž dopadla?

 1. Vyhodnocení výtvarné soutěže dětí z mateřské školy, které  malovaly křtinský kostel 

   1. místo         Daniel Garaj
    2. místo         Václav Minář
    3. místo         Daniel Zbořil

 2. Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků 1. stupně základní školy  - výtvarné ztvárnění staveb Santiniho či baroka

 I. kategorie (1. - 3. třída)

1. místo Jáchym -  Ferenc 2.tř.
2.místo 3.třída – kolektivní práce
3. místo 1.třída – kolektivní práce

 II. kategorie (4. - 5. třída)

 1. místo       Anežka Bělocká 5.tř.
  2. místo      Kateřina Packová 5.tř.
  3. místo      Vanesa Solaříková 4.tř

 3. Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků 2. stupně základní školy - výtvarné ztvárnění staveb Santiniho či baroka

 I. kategorie (6.- 7. třída)

   1. místo      Tereza Boháčková 7.B
   2. místo      Sofie Nelly Kříčková 6.B
   3. místo      Marek Quitta 6.B

II. kategorie (8.-9.třída)

 1. místo        Anežka Navrátilová 9.B
 2. místo        Karolína Poláková 9.B
 3. místo        Markéta Možná 8. tř

 Vyhodnocení literární soutěže žáků 2. stupně základní školy

Žáci 8. a 9. tříd vytvářeli výukové materiály inspirované Santinim nebo barokem.

 1. místo        Anna Pelclová 9.B  - Santiniho stavby s časovou osou
  2. místo       kolektiv 6.A - pexeso
  3. místo       kolektiv 7.A  - nástroje architekta

Poděkování patří všem dětem a žákům, kteří se do soutěže zapojili, a také všem pedagogům za organizaci a vyhodnocení soutěží.

Fotografie ze Dne Křtin můžete vidět ve fotogalerii.