Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 21. června. 2023

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma soutěží je společné: "Z úcty k Santinimu"

1. Výtvarná soutěž (technika libovolná, velikost  díla A3, A4)  - soutěž jednotlivců

Kategorie: děti MŠ - výtvarné ztvárnění kostela ve Křtinách

Kategorie: žáci 1. - 3. třídy - výtvarné ztvárnění kostela ve Křtinách či jiné Santiniho stavby

Kategorie: žáci 4. - 5. třídy - výtvarné ztvárnění kostela ve Křtinách či jiné Santiniho stavby

Kategorie: žáci 6. - 7. třídy - výtvarné ztvárnění kostela ve Křtinách či jiné Santiniho stavby nebo barokní stavby

Kategorie: žáci 8. - 9. třídy - výtvarné ztvárnění kostela ve Křtinách či jiné Santiniho stavby nebo barokní stavby

 2. Literární soutěž - soutěž jednotlivců

Kategorie: žáci 8. - 9. třídy - výukový materiál inspirovaný Santinim či barokem (např. Santiniho stavby, Santiniho život, znaky baroka apod.)

Uzávěrka soutěží je v pondělí 18.9.2023. Práce dětí MŠ se odevzdávají učitelkám MŠ, práce žáků 1. stupně ZŠ se odevzdávají třídním učitelkám, žáci 2. stupně ZŠ odevzdávají práce vyučující českého jazyka (literární soutěž), vyučující učitelce výtvarné výchovy (výtvarná soutěž). Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 23.9.2023 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí