Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Výsledek celoroční školní soutěže mezi třídami

Výsledek celoroční školní soutěže mezi třídami

Zaslal petrlukas 19. května. 2017

V termínu 9.5. - 15.5.2017 proběhl poslední sběr papíru v tomto školním roce, který se započítával do celoroční soutěže ve sběrových aktivitách mezi třídami naší školy včetně tříd MŠ. Celkem se posbíralo 2.580 kg papíru. z toho bylo 2.200 kg tříděného a 380 kg smíšeného papíru. Získaná finanční částka 6.176,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využita v souladu s cíli tohoto spolku. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 5. třída (průměr 40,61 kg na žáka, zapojilo se 90 % žáků), na 2. místě skončila 4. třída (průměr 28,78 kg na žáka, zapojilo se 71 % žáků) a na 3. místě skončila 3. třída (průměr 13,38 kg na žáka, zapojilo se 79% žáků).

Po započítání výsledků z tohoto posledního sběru papíru byla vyhodnocena celoroční soutěž mezi třídami ve sběrových aktivitách.A jak to vše dopadlo? O finanční prémie od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny, které mohou vítězné třídy využít dle svého uvážení, se třídy podělily následovně. 1.místo - pátá třída (finanční prémie 1.500,- Kč), na 2.místě se umístily dvě třídy - třetí třída a čtvrtá třída (obě obdrží finanční prémii 1.000,- Kč) a 3.místo - druhá B třída (finanční prémie 500,- Kč). Všem žákům a jejich rodičům, kteří se průběžně zapojovali do všech dílčích soutěží, velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce