Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Zaslal petrlukas 28. března. 2018

Zápis dětí do mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Křtiny pro školní rok 2018 – 2019 se koná dne 3. 5. 2018 od 13.00 hodin do 16.00 hodin v prostorách mateřské školy, kde se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí a přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole.Přítomnost dětí není třeba, jedná se o administrativní úkony. Tiskopisy budou k vyzvednutí v mateřské škole od 16. 4. 2018 po celou provozní dobu mateřské školy nebo si je můžete stáhnout z webové stánky školy (dokumenty vytisknout oboustranně). Součástí přihlášky jsou i kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 – 2019. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu "Vyhlášení zápisu". Níže jsou také uveřejněny i formuláře nutné k zápisu "Žádost o přijetí do MŠ" a "Přihláška do MŠ a kritéria".

Vyhlášení zápisu 2018 -19.

Žádost o přijetí do MŠ 

Přihláška do MŠ a kriteria