Změny v provozu školy

Zaslal petrlukas 4. května. 2021

Na základě jednání vlády ČR a informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se upravují podmínky pro pobyt dětí a žáků ve škole.

Mateřská škola

Od 3.5.2021 testování dětí pouze 1x týdně, od 10.5.2021 bez testování.
Od 10. 5.2021 možnost přítomnosti všech dětí bez rozdílu věku (standartní provoz).

Základní škola

Od 3.5.2021 testování žáků 1. stupně 1x týdně, probíhá stále rotační výuka.
Od 10. 5.2021 začíná rotační výuka na 2. stupni ZŠ, testování žáků 2. stupně ZŠ 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2020 se budou ve škole prezenčně vzdělávat třídy 7.A, 7.B a 8.třída (a následně každý lichý týden). Třídy 6. A,  6.B  a 9. třída se budou povinně vzdělávat doma distančním způsobem s využitím prostředí Google učebna (a následně každý lichý týden).

V týdnu od  17. 5. do  21. 5. 2020 se budou ve škole prezenčně vzdělávat třídy 6. A , 6. B. a 9. třída ( a následně každý sudý týden). Třídy 7.A, 7.B a 8.třída se budou vzdělávat doma distančním způsobem výuky s využitím prostředí Google učebna (a následně každý sudý týden).

Obědy - pro žáky v prezenční výuce budou obědy vždy centrálně přihlášeny. .Pokud se žák prezenční výuky nezúčastní, je nutné obědy přes internet odhlásit nejpozději jeden pracovní den předem do 7,30 hodin (výjimečně telefonem ráno do 7,.30 hodin - tel. 516 439 139 u vedoucí stravování J. Kretzové). Pro žáky v distančním vzdělávání - nutné nahlásit vedoucí stravování zájem o odběr obědů do jídlonosiče (odběr v době 11.15 - 11.40 hodin).

Upozorňujeme rodiče, kteří jsou součástí integrovaného záchranného systému a mají možnost posílat děti i během distanční výuky do celodenní družiny, že je třeba jim také přes internet nebo osobně vedoucí školní jídelny nahlásit oběd. 

Pokud dojde v následujícím období k úpravám mimořádných opatření, budeme rodičovskou veřejnost včas informovat.