Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vítězství našich žáků v soutěži "Prosaď se"

Vítězství našich žáků v soutěži "Prosaď se"

Zaslal petrlukas 1. listopadu. 2018

V rámci regionálního sdružení škol Cirsium ( ZŠ Jedovnice, ZŠ Ostrov u Macochy, ZŠ Lipovec, ZŠ Podomí,  ZŠ Sloup, ZŠ Křtiny) se konala dne 25. 10.  znalostní soutěž „ Prosaď se“ v Ostrově u Macochy určená pro žáky 5. ročníku. ZŠ Křtiny reprezentovali žáci: Ondřej Rada, Ondřej Dvořák, Filip Mikš, Amálie Šmidová, Klára Pohlová, Eliška Švendová. Soutěžilo se v jednotlivých vědomostních okruzích z oboru českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivědy a sportovních disciplín. Součástí této soutěže bylo i prověření týmové spolupráce. Přestože byla opravdu velká konkurence, družstvo žáků z naší školy obsadilo 1. místo. Na druhém místě skončili žáci ze ZŠ Jedovnice a 3. místo obsadilo družstvo ze ZŠ Lipovec. 

Z úspěchu našich žáků máme upřímnou radost a tímto jim ještě jednou gratulujeme.

Fotografie ze soutěže můžete vidět ve fotogalerii.

Zapsala Jana Klimešová