Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Žákovská ekokonference 2023

Žákovská ekokonference 2023

Zaslal petrlukas 22. června. 2023

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 se konal po třech letech přetržky způsobené covidem již 7. ročník Žákovské ekokonference, kterou pořádá naše škola v rámci regionálního sdružení škol Cirsium a škol, které jsou členy Klubu ekologické výchovy. Letos bylo přihlášeno 7 konferenčních příspěvků z 5 škol (ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ Sloup, ZŠ Zbraslav). Žáci prezentovali své projekty a činnost školy v oblasti environmentální výchovy. Naši školu zastupovala práce žákyň 6. třídy Taťány Radové a Anny Švendové „Globální oteplování“. Součástí programu byla také přednáška „Indie aneb trochu jiná udržitelnost“ hosta konference  Mgr. Veroniky Korvasové z Pedagogické fakulty MU Brno, která žákům přiblížila život v zemi s velmi odlišnou kulturou od té naší. Všichni účastníci konference ukázali, jaká zajímavá témata řeší a jak dobře dokážou své nejen školní vědomosti a dovednosti prezentovat před veřejností. Naše poděkování patří městysu Křtiny za bezplatné poskytnutí konferenční místnosti ve Spolkovém domě a Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny za zajištění občerstvení.

Zapsala: Mgr. Ivana Majerová

Fptografie můžete vidět ve fotogalerii