Den předškoláka

Zaslal petrlukas 11. ledna. 2019

V pátek 11.1.2019 jsme přivítali ve škole budoucí žáky 1. třídy. Některé děti doprovázeli rodiče, jiné přišly za doprovodu paní učitelky mateřské školy. Paní učitelky 1. stupně ZŠ Mgr. Dagmar Drahovzalová s asistentkou Barborou Dvořákovou a Mgr. Zdeňka Kučerová pro ně připravily pestrý program. Děti se spolu se žáky 1. třídy společně učily, prohlédly si školu a ve školní tělocvičně absolvovaly zábavné sportovní hry. Zde je doprovázeli žáci 8. třídy, kteří v novém školním roce budou jejich pomocníci v projektu "Můj nový kamarád". Pro rodiče, kteří doprovázeli své děti, byla zorganizována beseda s vedením školy, s vedoucí školního poradenského pracoviště a školní psycholožkou.. Zde se dozvěděli informace o provozu školy, o školní docházce, o předškoláckých skupinkách a mohli se zeptat na vše, co je kolem budoucí školní docházky jejich dětí zajímá.  Věřím, že Den předškoláka splnil očekávání všech zúčastněných a děti se seznámily se školním prostředím, které pro ně při nástupu do první třídy již nebude neznámým. 

Fotografie ze Dne předškoláka můžete vidět ve fotogalerii.