Projekt "Hasík"

Zaslal jarmilaistokova 8. června. 2016

V měsíci květnu a červnu se děti z druhé a šesté třídy zúčastnily preventivního programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, jehož maskotem je dráček Hasík. Nejdříve proběhly dvě teoretické lekce ve škole, jejichž vyvrcholení byla třetí lekce v Jedovnicích v hasičské zbrojnici, kde si mohly děti všechno prohlédnout i vyzkoušet. Děti si zblízka prohlédly hasiče v ochranném oděvu, seznámily se s důležitými telefonními čísly a dostaly možnost si nacvičit chování v krizových situacích. Fotografie zde.