Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 25. března. 2016

Předseda Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny svolává na středu 13.4.2016 na 16.00 hodin do sborovny školy Valnou hromadu Spolku. 

Program:

  1. Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2015 a roční účetní závěrka hospodaření
  2. Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za rok 2015
  3. Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2015
  4. Plán činnosti Spolku na kalendářní rok 2016
  5. Rozpočet Spolku na kalendářní rok 2016
  6. Různé, diskuse, závěr
Účast všech členů spolku je žádoucí. 
                                                 RNDr. Petr Lukáš, předseda Rady Spolku