Překročení Rubikonu 2023

Zaslal petrlukas 9. října. 2023

Dne 5.10.– 6.10.2023 proběhla tradiční akce regionálního sdružení škol Cirsium „Překročení Rubikonu“. Tento školní rok akci s názvem „Pozoruhodnosti okolí Jedovnic aneb kam teče…” organizovala škola Jedovnice.
Do průzkumu okolí Jedovnic se pustili žáci škol ZŠ a MŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ Podomí, ZŠ a MŠ Sloup.
Každou školu reprezentovalo jedno pětičlenné družstvo. Za naši školu se zúčastnili v doprovodu asistentky p. Simony Šilhánkové žáci ze 6.A a 6.B třídy: Eliška Dvořáková, Jakub Urban, Lenka Hošková, Adam Bernatský a Martina Hybnerová.
Ve čtvrtek po příjezdu a oficiálním zahájení vyrazilo všech 30 žáků se svým doprovodem na 12,5 km dlouhou trasu, která začala u rybníka Olšovce, vedla Rudickým propadáním až do lomu Seč v Rudici a zpět do Jedovnic.
Na trase byla připravena čtyři stanoviště, na kterých plnili zadané úkoly a luštili tajenku. Po příchodu zpět následovala vydatná večeře. Poté žáci začali pracovat na svých prezentacích. Před spaním ve školní tělocvičně nechyběla ani stezka odvahy. V pátek bylo celé dopoledne věnováno dokončením prezentací, které žáci posléze představili před svými zástupci vedení škol, kteří je přijeli podpořit. Podmínky a zadaná kritéria "Překročení Rubikonu" splnili úspěšně všichni.
Žáci si odvezli nejen diplomy a sladkou odměnu, ale především nevšední zážitky a nově navázaná přátelství.
 
Zapsala: Simona Šilhánková
 
Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.