Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Volby do školské rady - kandidáti

Volby do školské rady - kandidáti

Zaslal petrlukas 31. října. 2022

V pondělí 14. 11. 2022 budou v průběhu konzultačních hodin zákonní zástupci žáků volit ze svých řad tři zástupce do školské rady na tříleté období. Volby proběhnou v příchodové hale školy od 16.00 - 17.00 hodin. Hlasovací lístky budou připraveny v místě voleb. Rodiče obdrží počet hlasovacích lístků dle počtu dětí v základní škole. Na každém hlasovacím lístku zakroužkují maximálně tři zástupce do školské rady.

Kandidáti do školské rady na období listopad 2022 – listopad 2025:

Jméno a příjmení                   Bydliště                       Děti ve škole

  1. Eva Adamcová                      Křtiny                          1. třída
  2. Kateřina Bradáčová              Jedovnice                    3. třída
  3. Iva Musilová                          Křtiny                           2. a 9. třída
  4. Jana Packová                       Bukovina                      4. třída
  5. Jakub Pelcl                           Habrůvka                      2., 5. a 8. třída
  6. Jana Toufarová                       Brno                            3. a 6. třída