Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 23. září. 2020

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 14.9. - 21.9.2020. Celkem se podařilo sebrat 5.120 kg papíru. Výtěžek 5.120,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo 2. A třídě (průměr 48,9 kg na žáka, zapojilo se 75 % žáků), druhé místo obsadila  3. třída (průměr 34,2 kg na žáka, zapojilo se 66,66 % žáků) a na třetím místě skončila 2. B třída (průměr 45,9 kg na žáka, zapojilo se 53,84 % žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín 2. 11. - 9. 11. 2020.