Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den zdravého životního stylu

Den zdravého životního stylu

Zaslal petrlukas 17. října. 2019

Ve čtvrtek 17.10.2019 proběhl na naší škole Den zdravého životního stylu. V mateřské škole děti poznávaly různé druhy ovoce včetně toho exotického, ochutnávaly je a besedovaly s paní učitelkami o významu ovoce pro naše zdraví. V základní škole byl program velmi různorodý. Žáci jednotlivých tříd procházeli dle připraveného harmonogramu jednotlivými činnostmi jako pohybová průprava, relaxace, beseda na téma zdraví a technologie, aktivita s třídním učitelem. Jednou z činností byl také program, který připravila firma MK Fruit, která pro žáky připravila ochutnávku ovoce, ovocných špízů a zdravých ovocných džusů. Žáci 1.tříd spolu se svými patrony z projektu "Můj nový kamarád" z 9. třídy, vyráběli z dýní hlavy příšerek a dále se pak zapojili do pohybové průpravy a ochutnávky ovoce a ovocných džusů. Poděkování patří firmě MK Fruit, která dodává pro žáky naší školy ovoce a zeleninu v národním programu "Ovoce a zelenina do škol" za připravený program. Poděkování patří také starostovi obce Františku Novotnému, který zajistil pro každou třídu školy balíček ovoce, který ve svém programu využili třídní učitelé žáků i dětí v mateřské škole.

Fotografie  z projektového dne můžete vidět ve fotogalerii.