Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace pro žáky 9. třídy a jejich rodiče.

Informace pro žáky 9. třídy a jejich rodiče.

Zaslal petrlukas 3. května. 2020

v souladu s vyhlášením vlády ČR bude možné od 11. května 2020 organizovat pro žáky 9. třídy konzultační skupinky do maximálního počtu 15 žáků. Nejedná se o běžnou výuku, ale konzultace zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, kde účast žáků je dobrovolná. Tyto konzultace budeme organizovat v pondělí a ve středu, tedy 11. 5., 13. 5., 18. 5., 20. 5., 25. 5. a 27. 5. 2020, vždy od 9.00 do 12.00 hodin, kde 2 vyučovací hodiny budou věnovány konzultacím v českém jazyce a 2 vyučovací hodiny konzultacím v matematice. Od 1. června 2020 budou konzultace probíhat již pro všechny žáky 2. stupně ZŠ, tedy i pro žáky 9. třídy, dle upravených rozvrhů. O  konkrétní organizaci konzultačních skupinek od 1. června 2020 budete ještě informováni na webových stránkách školy.

Rodiče žáků 9. třídy již byli informováni prostřednictvím třídní učitelky. Je třeba, aby rodiče těchto žáků nejpozději do 7. 5. 2020 dali třídní učitelce informaci, kteří žáci se konzultačních skupinek zúčastní. Při příchodu na konzultační skupinky žáci odevzdají čestné prohlášení (ke stažení níže). Bez čestného prohlášení nebude žákům umožněno se konzultační skupinky zúčastnit.

Čestné prohlášení

Informace o provozu školy a hygienických opatřeních