Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 2. června. 2016

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma všech soutěží je společné: "Z lásky k domovu". Neboť hasičský sbor ve Křtinách slaví výročí trvání 130 let, mohou být všechny práce zaměřeny na činnosti hasičů  a na vše, co s hasiči souvisí.

Výtvarná soutěž

Kategorie: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát prací: A4 a větší, technika: libovolná. Přivítáme práce trojrozměrné - modely hasičských aut, vybavení hasičů, jejich výstroje apod. Všechny práce přihlášené do soutěže budou vystaveny během Dne Křtin v hasičské klubovně.

Literární soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Literární útvar: libovolný

Fotografická soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát fotografie: A4 nebo odevzdat v digitální podobě

Uzávěrka soutěží je v pátek 9.9.2016, práce se odevzdávají třídním učitelům. Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 24.9.2016 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí a žáků.