Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Beseda s Policií ČR pro širokou veřejnost

Beseda s Policií ČR pro širokou veřejnost

Zaslal petrlukas 20. února. 2019

Vážení rodiče, naše škola si vám dovoluje nabídnout besedu s vrchní komisařkou kpt. Mgr. Zdeňkou Procházkovou z Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje na téma

  „Bezpečné chování v kyberprostoru a s ním spojená trestně právní odpovědnost dětí“.

Beseda se bude konat 13. 3. 2019 od 16:00 hodin v prostorách školy. Při této příležitosti budete mít možnost získat praktické rady jak zabezpečit počítač (mobil) svého dítěte a ochránit jej před negativními vlivy sociálních sítí a internetu.

Rodiče našich žáků obdrželi s pozvánkou i návratku. V případě  zájmu o účast na besedě, vyplňte prosím návratku a odevzdejte ji prostřednictvím vašeho dítěte třídnímu učiteli nejpozději do 7. 3. 2019. Ostatní zájemci z řad veřejnosti  se mohou přihlásit emailem na adresu dagmar.drahovzalova@zskrtiny.cz.

Zapsala: Mgr. Dagmar Drahovzalová, školní metodik prevence