Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Pozvánka na Valnou hromadu Spolku rodičů a přátel školy

Pozvánka na Valnou hromadu Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 15. září. 2019

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny se koná ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 16.00 hodin ve sborovně školy s následujícím programem:

  1. Účel a cíle spolku
  2. Informace o činnosti Spolku za školní rok 2018-19
  3. Volby do Rady spolku a revizní skupiny na nové období
  4. Návrh na doplnění činnosti spolku ve školním roce 2019-20
  5. Různé, diskuse

                                                                                   RNDr. Petr Lukáš, předseda spolku