Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Možnost osobní přítomnosti další skupiny dětí a žáků ve škole

Možnost osobní přítomnosti další skupiny dětí a žáků ve škole

Zaslal petrlukas 8. dubna. 2021

Na základě mimořádného opatření MZD se umožňuje kromě předškoláků a rotačního vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ osobní přítomnost v mateřských školách a školních družinách i dalším dětem mateřských škol a žákům 1. stupně základních škol, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, 
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.pdf

V souvislosti s tímto opatřením je třeba, aby rodiče dětí mateřské školy a žáků 1. stupně ZŠ naší školy ve věku 2 - 10 let, kterých se toto opatření týká, bezodkladně (nejdéle do pátku 9.4.2021) nahlásili mailem na adresu zskrtiny@zskrtiny.cz nebo na telefon 733156969 zájem o vzdělávání těchto dětí, abychom mohli zajistit jejich přítomnost ve škole.

Děti, jichž se opatření týká, budou v mateřské škole ve své třídě společně s předškoláky.

Žáci 1. stupně ZŠ, jichž se opatření týká, budou během prezenční výuky dle rozpisu ve své třídě se spolužáky a během distanční výuky své třídy  budou ve školní družině, kde budou připojeni na online výuku své třídy. Do družiny mohou v tyto dny přinést osobní notebook, na kterém jsou zvyklí pracovat.