Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 24. října. 2023

V termínu 16. 10. - 23. 10. 2023 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 1800 kg kaštanů, které od nás vykoupí ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek. Nejlépe se v této dílčí sběrové soutěži vedla 1. třída (průměr 28,63 kg na žáka, zapojilo se 78,26 % žáků),na druhém místě se umístila  2. třída (průměr 12,81 kg na žáka, zapojilo se 57,14 % žáků) a na třetím místě skončila 5.třída (průměr 10,13 kg na žáka, zapojilo se 81,48 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky ve výši 2.000 Kč získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 6.11. - 13.11. 2023.