Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 27. září. 2022

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 12.9. - 19.9.2022. Celkem se podařilo sebrat 3.300 kg papíru. Výtěžek 1.650,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo dvěma třídám,  1. třídě (průměr 22,71 kg na žáka, zapojilo se 66,6 % žáků) a 2.třídě (průměr 25,88 kg na žáka, zapojilo se 52,9 % žáků). Druhé místo obsadila  4. třída (průměr 14,27 kg na žáka, zapojilo se 73,1 % žáků) a na třetím místě skončila 5. třída (průměr 15,56 kg na žáka, zapojilo se 52 % žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín  7. 11. - 14. 11. 2022.