Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 16. září. 2019

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 9.9. - 16.9.2019. Celkem se podařilo sebrat 4.480 kg papíru. Výtěžek 5.376,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo 3. třídě (průměr 38,3 kg na žáka, zapojilo se 83,33% žáků), druhé místo obsadila  1. B třída (průměr 27,7 kg na žáka, zapojilo se 71,42% žáků) a na třetím místě skončila 4. třída (průměr 26,9 kg na žáka, zapojilo se 68,18% žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín 4. 11. - 11. 11. 2019.