Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Změny v provozu školy od 24.5.2021

Změny v provozu školy od 24.5.2021

Zaslal petrlukas 20. května. 2021

Na základě jednání Vlády ČR a informací MŠMT se upravují podmínky pro pobyt dětí a žáků ve škole od 24.5.2021.

Na základních školách

  •  je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
  • homogenita tříd a skupin není povinná,
  •  nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
  • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
  • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování (1x týdně), nošení ochrany dýchacích cest. 

Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. 

  • nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Školní jídelny

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
  • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
  • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.