Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zrušení konzultačních hodin 11. 1. 2021

Zrušení konzultačních hodin 11. 1. 2021

Zaslal petrlukas 10. ledna. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rušíme kontaktní konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků, které by měly proběhnout 11. 1. 2021. Informace o hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020 - 21 proběhne náhradní formou. Třídní učitelé pošlou nejpozději do 15.1.2021 návrh hodnocení žáků mailem zákonným zástupcům žáků. Pokud budou zákonní zástupci žáků požadovat další informace od třídního učitele nebo vyučujícího konkrétního předmětu, mohou je kontaktovat prostřednictvím mailu (upřednostnit vzhledem k situaci, že učitelé pracují i z domova) nebo telefonu. Kontakty na pedagogy jsou uvedeny na webových stránkách školy.